KRAB BOUWADVIES KEURINGEN

Er bestaan diverse bouwtechnische keuringen.
• Opleverkeuringen.
• Aankoopkeuringen.
• Verkoopkeuringen.
• Tussentijds bouwkeuring.

Een 'opleverkeuring' wordt uitgevoerd bij de oplevering van een nieuwbouw woning of appartement.
De meeste kopers van een nieuwbouw mogen pas vlak voor de oplevering de woning of het appartement gaan bekijken.
De aannemer is dan meestal nog volop in de woning bezig, waarbij er nog veel werkzaamheden uitgevoerd moeten worden. De CV brandt nog niet, de keuken moet nog geplaatst worden, het tegel- en schilderwerk is nog niet gereed, de spuiter is nog aan de gang, enzovoort.
Bij deze zogenaamde voorschouw is het voor veel mensen een crime de woning of het appartement goed te kunnen beoordelen en er reizen dan erg veel vragen richting de aannemer.
Bij een voorschouw maakt de aannemer of projectontwikkelaar een lijst met gebreken welke op dat moment geconstateerd worden.
Als de woning dan enige tijd later wordt opgeleverd zal er door de bouwer een 'proces verbaal van oplevering' gemaakt worden, waarin de dan nog aanwezige gebreken worden vermeld.

Zowel bij de voorschouw, als bij de oplevering, is het mogelijk om KB in te schakelen. Uw woning wordt op deskundige wijze op alle aspecten beoordeeld, zowel de binnen- als de buitenzijde. Hierna wordt samen met u en de bouwer, de woning opgeleverd.
Ook bijvoorbeeld Verenigingen van Eigenaren kunnen KB inschakelen om de 'algemene ruimten' voor hen op te leveren.

Een 'aankoopkeuring' geeft een goed en betrouwbaar beeld van de bouwkundige staat waarin de woning, die u overweegt te kopen, zich bevindt.
Een van de belangrijkste redenen om een aankoopkeuring uit te laten voeren, is het verkrijgen van de kennis over de onderhoudsstaat van de woning. Daarmee kun je later onverwachte en dikwijls hoge onderhoudskosten voorkomen.
Indien u besluit om KB in te schakelen voor het uitvoeren van een aankoopkeuring, dan krijgt u na afloop van de inspectie een uitvoerige rapportage, zonodig ondersteund met digitale foto’s.
Deze rapportage voldoet aan de eisen van NHG en kan gebruikt worden bij prijsonderhandelingen met de verkopende makelaar.

Een 'verkoopkeuring' is gelijk aan een aankoopkeuring, maar dan voor u als eigenaar van de woning, welke u wilt gaan verkopen. U krijgt een duidelijk overzicht van de bouwkundige staat van uw woning, zonodig met een kostenraming van eventueel achterstallig onderhoud en/of bouwkundige gebreken. Hiermee bent u volledig op de hoogte van de staat van uw woning en heeft u een handvat naar de potentiële kopers. U komt ook niet voor verrassingen te staan, indien de kopers zelf een aankoopkeuring laten doen.


De 'tussentijdse bouwkeuring' kunt u laten uitvoeren, als u een woning heeft gekocht welke in aanbouw is.
Bij een tussentijdse bouwkeuring houdt KB op de bouwplaats een rondgang met de aannemer en rapporteert eventuele onvolkomenheden tijdens de bouw. U kunt kiezen om 1 of meerdere tussentijdse bouwkeuringen uit te laten voeren, zodat u weet, of de woning volgens de huidige normen en kwaliteitseisen wordt gebouwd.
Ook kunnen Verenigingen van Eigenaren een beroep doen op de kennis van KB, voor tussentijdse bouwkeuringen van bv appartementencomplexen. Het bestuur van een VvE kan KB opdracht geven om, tijdens de bouw, de werkzaamheden te controleren. Doormiddel van een rapport wordt de VvE geinformeerd over de stand van zaken en de wijze van bouwen. Hiermee kan veel leed worden voorkomen bij, met name, de oplevering van de 'algemene ruimten' van een appartementencomplex.