KRAB BOUWADVIES MANAGEMENT

KB heeft in de loop der jaren, zowel bij bouwbedrijven, als bij woningcorporaties en institutionele beleggers, de nodige ervaring opgedaan over het gehele bouwproces.
Voornoemde opdrachtgevers doen daarom een beroep op KB, om het totale of gedeeltelijke projectmanagement te voeren, over bij hen in uitvoering zijnde bouwprojecten.

Momenteel is KB ingeschakeld bij:
- Woningstichting Dinteloord, voor het projectmanagement over 12 appartementen met winkels en 14 woonzorg appartementen.
- MKA Architecten te Roosendaal, voor het projectmanagement over de nieuwbouw van een tuincentrum.

Ook kunnen opdrachtgevers, aan KRAB Bouwadvies opdracht geven om de, door hem zelf gerealiseerde bouwprojecten, te begeleiden.
U moet hierbij dan denken aan de complete coördinatie van het bouwproces. Dat betekent het inschakelen van een of meerdere aannemers en overleg met diverse deelnemers aan het bouwproces zoals constructeurs, installateurs, onderaannemers, etc.

De mogelijkheid bestaat ook om een project geheel 'Turn Key' aan KB op te dragen. Aan de hand van een duidelijk 'programma van eisen', een vooraf vastgesteld budget en planning, wordt een bouwteam samengesteld waarmee het project gerealiseerd gaat worden.
KB neemt de complete coördinatie en bouwbegeleiding voor zijn rekening en zorgt ervoor dat het project, binnen de, door de opdrachtgever gestelde budgetten en planning, gerealiseerd wordt.

U ziet dat u óp en mét KB kunt bouwen.