KRAB BOUWADVIES TEKENINGEN

KB heeft in de afgelopen jaren al zeer veel bouwtekeningen vervaardigd; van het ontwerpen van complete nieuwbouwplannen, tot de eenvoudigste verbouwing.
In een, geheel vrijblijvend, intakegesprek worden uw plannen besproken. Vervolgens informeert KB bij de gemeente, of de plannen, zoals u die voor ogen heeft, haalbaar zijn. Belangrijk hierbij zijn stedenbouwkundige bepalingen en eventuele specifieke eisen die bijvoorbeeld een welstandcommissie stelt aan een plan.

Hierna brengt KB een uitvoerige, vrijblijvende offerte uit. Hierin worden alle werkzaamheden die door KB worden uitgevoerd nauwkeurig beschreven, met daarbij het vastgestelde honorarium. U komt achteraf dus niet voor verrassingen te staan.

Als de opdracht is verstrekt, gaat KB voor u aan de slag en zal door middel van een voorlopig schetsplan een en ander aan u voorleggen. Nadat het schetsplan met u is besproken en eventuele wijzigingen zijn doorgevoerd, wordt het definitieve schetsplan aangeboden aan de welstandcommissie ter beoordeling.

Als het schetsplan door de welstandcommissie is goedgekeurd, gaan we overleg plegen met een constructeur. Hij weet hoe de constructieve onderdelen van het plan gerealiseerd moeten gaan worden. Ook de toetsing aan het bouwbesluit en de Energie Prestatie Norm berekening zal door een extern bureau worden gedaan. KB zal hiertoe aparte offertes aanvragen bij de desbetreffende deskundigen en de complete co÷rdinatie op zich nemen. De offertes worden aan u voorgelegd ter beoordeling.

Vervolgens wordt door KB de bouwkundige bestektekening gemaakt met vermelding van alle technische zaken zoals; fundering, vloeren, daken en diverse detailleringen. Samen met de bouwkundige bestektekeningen, de constructietekeningen en berekeningen, de toetsing bouwbesluit en EPN berekening, wordt de aanvraag voor de bouwvergunning gemaakt. Nadat u uw handtekening eronder heeft gezet wordt het ingediend bij Bouw en Woning Toezicht.

Indien gewenst, kan KB ook een Technische Omschrijving maken van de uit te voeren werkzaamheden. Deze kan dan, in combinatie met de bestektekeningen, constructiegegevens, toetsing bouwbesluit en EPN berekening, een goede basis vormen om offertes aan te vragen bij diverse aannemers voor de realisatie van het bouwplan. Uiteraard kan KB ook hierin een co÷rdinerende rol spelen en eventueel de offertes van de aannemers beoordelen.