ADVIEZEN

Als u wilt gaan bouwen, of verbouwen, heeft u meestal wel een idee hoe uw

bouwplan eruit moet komen te zien. Het is dan fijn dat een deskundige, zoals KB, u

kan bijstaan met een goed bouwkundig advies en zo, samen met u kan bekijken of

uw plannen haalbaar zijn.

KB kan u van dienst zijn voor zowel een gehele nieuwbouw, als voor een aanbouw,

verbouw, serre, dakkapel, garage en/of carport. Er wordt niet alleen gekeken naar

de bouwkundige haalbaarheid, maar ook naar het uiterlijk, de constructie en niet te

vergeten, het financiële plaatje. Ook op het gebied van interieuradviezen kan BK u

van dienst zijn. Het veranderen van bijvoorbeeld de badkamer, keuken of een

gehele metamorfose van uw woningindeling kan worden gerealiseerd. In een,

geheel vrijblijvend, eerste gesprek, kunnen we u op weg helpen naar de realisatie

van al uw bouwplannen.

Een ander belangrijk hoofdstuk is de planning van diverse werkzaamheden en

procedures. Om een voorbeeld te geven. De gemeente mag er dertien weken over

doen om een bouwvergunning te beoordelen. Daar komen dan nog gauw acht

weken bij voor het vervaardigen van de benodigde stukken. Al met al moet u toch

op een voorbereidingstijd rekenen van vijf tot zes maanden, voordat u met de

daadwerkelijke uitvoering van uw bouwplan kunt beginnen.

TEKENINGEN

KB heeft in de afgelopen jaren al zeer veel bouwtekeningen vervaardigd; van het

ontwerpen van complete nieuwbouwplannen, tot de eenvoudigste verbouwing. In

een, geheel vrijblijvend, intakegesprek worden uw plannen besproken. Vervolgens

informeert KB bij de gemeente, of de plannen, zoals u die voor ogen heeft, haalbaar

zijn. Belangrijk hierbij zijn stedenbouwkundige bepalingen en eventuele specifieke

eisen die bijvoorbeeld een welstandcommissie stelt aan een plan.

Hierna brengt KB een uitvoerige, vrijblijvende offerte uit. Hierin worden alle

werkzaamheden die door KB worden uitgevoerd nauwkeurig beschreven, met daarbij

het vastgestelde honorarium. U komt achteraf dus niet voor verrassingen te staan.

Als de opdracht is verstrekt, gaat KB voor u aan de slag en zal door middel van een

voorlopig schetsplan een en ander aan u voorleggen. Nadat het schetsplan met u is

besproken en eventuele wijzigingen zijn doorgevoerd, wordt het definitieve

schetsplan aangeboden aan de welstandcommissie ter beoordeling.

Als het schetsplan door de welstandcommissie is goedgekeurd, gaan we overleg

plegen met een constructeur. Hij weet hoe de constructieve onderdelen van het plan

gerealiseerd moeten gaan worden. Ook de toetsing aan het bouwbesluit en de Energie

Prestatie Norm berekening zal door een extern bureau worden gedaan. KB zal hiertoe

aparte offertes aanvragen bij de desbetreffende deskundigen en de complete

coördinatie op zich nemen. De offertes worden aan u voorgelegd ter beoordeling.

Vervolgens wordt door KB de bouwkundige bestektekening gemaakt met vermelding

van alle technische zaken zoals; fundering, vloeren, daken en diverse detailleringen.

Samen met de bouwkundige bestektekeningen, de constructietekeningen en

berekeningen, de toetsing bouwbesluit en EPN berekening, wordt de aanvraag voor

de bouwvergunning gemaakt. Nadat u uw handtekening eronder heeft gezet wordt

het ingediend bij Bouw en Woning Toezicht.

Indien gewenst, kan KB ook een Technische Omschrijving maken van de uit te voeren

werkzaamheden. Deze kan dan, in combinatie met de bestektekeningen,

constructiegegevens, toetsing bouwbesluit en EPN berekening, een goede basis

vormen om offertes aan te vragen bij diverse aannemers voor de realisatie van het

bouwplan. Uiteraard kan KB ook hierin een coördinerende rol spelen en eventueel de

offertes van de aannemers beoordelen.

De Statie 89 4611CZ  Bergen op Zoom M. 06 51165190 info@krabbouwadvies.nl

KEURINGEN

Er bestaan diverse bouwtechnische keuringen.

• Opleverkeuringen.

• Aankoopkeuringen.

• Verkoopkeuringen.

• Tussentijds bouwkeuring.

Een 'opleverkeuring' wordt uitgevoerd bij de oplevering van een nieuwbouw woning

of appartement. De meeste kopers van een nieuwbouw mogen pas vlak voor de

oplevering de woning of het appartement gaan bekijken. De aannemer is dan

meestal nog volop in de woning bezig, waarbij er nog veel werkzaamheden

uitgevoerd moeten worden. De CV brandt nog niet, de keuken moet nog geplaatst

worden, het tegel- en schilderwerk is nog niet gereed, de spuiter is nog aan de gang,

enzovoort.

Bij deze zogenaamde voorschouw is het voor veel mensen een crime de woning of

het appartement goed te kunnen beoordelen en er reizen dan erg veel vragen

richting de aannemer. Bij een voorschouw maakt de aannemer of

projectontwikkelaar een lijst met gebreken welke op dat moment geconstateerd

worden. Als de woning dan enige tijd later wordt opgeleverd zal er door de bouwer

een 'proces verbaal van oplevering' gemaakt worden, waarin de dan nog aanwezige

gebreken worden vermeld.

Zowel bij de voorschouw, als bij de oplevering, is het mogelijk om KB in te

schakelen. Uw woning wordt op deskundige wijze op alle aspecten beoordeeld,

zowel de binnen- als de buitenzijde. Hierna wordt samen met u en de bouwer, de

woning opgeleverd. Ook bijvoorbeeld Verenigingen van Eigenaren kunnen KB

inschakelen om de 'algemene ruimten' voor hen op te leveren.

Een 'aankoopkeuring' geeft een goed en betrouwbaar beeld van de bouwkundige

staat waarin de woning, die u overweegt te kopen, zich bevindt. Een van de

belangrijkste redenen om een aankoopkeuring uit te laten voeren, is het verkrijgen

van de kennis over de onderhoudsstaat van de woning. Daarmee kun je later

onverwachte en dikwijls hoge onderhoudskosten voorkomen. Indien u besluit om

KB in te schakelen voor het uitvoeren van een aankoopkeuring, dan krijgt u na afloop

van de inspectie een uitvoerige rapportage, zonodig ondersteund met digitale

foto’s. Deze rapportage voldoet aan de eisen van NHG en kan gebruikt worden bij

prijsonderhandelingen met de verkopende makelaar.

Een 'verkoopkeuring' is gelijk aan een aankoopkeuring, maar dan voor u als eigenaar

van de woning, welke u wilt gaan verkopen. U krijgt een duidelijk overzicht van de

bouwkundige staat van uw woning, zonodig met een kostenraming van eventueel

achterstallig onderhoud en/of bouwkundige gebreken. Hiermee bent u volledig op

de hoogte van de staat van uw woning en heeft u een handvat naar de potentiële

kopers. U komt ook niet voor verrassingen te staan, indien de kopers zelf een

aankoopkeuring laten doen.

De 'tussentijdse bouwkeuring' kunt u laten uitvoeren, als u een woning heeft

gekocht welke in aanbouw is.

Bij een tussentijdse bouwkeuring houdt KB op de bouwplaats een rondgang met de

aannemer en rapporteert eventuele onvolkomenheden tijdens de bouw. U kunt

kiezen om 1 of meerdere tussentijdse bouwkeuringen uit te laten voeren, zodat u

weet, of de woning volgens de huidige normen en kwaliteitseisen wordt gebouwd.

Ook kunnen Verenigingen van Eigenaren een beroep doen op de kennis van KB, voor

tussentijdse bouwkeuringen van bv appartementencomplexen. Het bestuur van een

VvE kan KB opdracht geven om, tijdens de bouw, de werkzaamheden te

controleren. Doormiddel van een rapport wordt de VvE geinformeerd over de stand

van zaken en de wijze van bouwen. Hiermee kan veel leed worden voorkomen bij,

met name, de oplevering van de 'algemene ruimten' van een

appartementencomplex.

KB heeft in de loop der jaren, zowel bij bouwbedrijven, als bij woningcorporaties en

institutionele beleggers, de nodige ervaring opgedaan over het gehele bouwproces.

Voornoemde opdrachtgevers doen daarom een beroep op KB, om het totale of

gedeeltelijke projectmanagement te voeren, over bij hen in uitvoering zijnde

bouwprojecten.

Momenteel is KB ingeschakeld bij:

- Woningstichting Dinteloord, voor het projectmanagement over 12 appartementen

met winkels en 14 woonzorg appartementen.

- MKA Architecten te Roosendaal, voor het projectmanagement over de nieuwbouw

van een tuincentrum.

Ook kunnen opdrachtgevers, aan KRAB Bouwadvies opdracht geven om de, door

hem zelf gerealiseerde bouwprojecten, te begeleiden. U moet hierbij dan denken

aan de complete coördinatie van het bouwproces. Dat betekent het inschakelen van

een of meerdere aannemers en overleg met diverse deelnemers aan het

bouwproces zoals constructeurs, installateurs, onderaannemers, etc.

De mogelijkheid bestaat ook om een project geheel 'Turn Key' aan KB op te dragen.

Aan de hand van een duidelijk 'programma van eisen', een vooraf vastgesteld

budget en planning, wordt een bouwteam samengesteld waarmee het project

gerealiseerd gaat worden.

KB neemt de complete coördinatie en bouwbegeleiding voor zijn rekening en zorgt

ervoor dat het project, binnen de, door de opdrachtgever gestelde budgetten en

planning, gerealiseerd wordt.

U ziet dat u óp en mét KB kunt bouwen.